sunnuntai 20. toukokuuta 2018

OPPITUNTI 5 ARKKITEHTI VAI TALOPAKETTI?


Tontin hankkimisen jälkeen seuraavaksi vuorossa on talon suunnittelu. Oikeastaan minkään kanssa ei pääse hankkeessa eteenpäin ennen kuin on jonkinlaiset piirustukset talosta olemassa. Etenemistapoja on kaksi: Palkataan joku suunnittelemaan talo tai valitaan valmiiksi suunniteltu talopaketti. Se kumpi tapa on järkevin riippuu osittain talon runkomateriaalista ja osittain omista toiveista. Halutaanko juuri itselle yksilöllisesti suunniteltu talo vai valitaanko talopaketeista sopivin malli. Runkomateriaaleilla on se eroavaisuus, että puutalopuolella talotoimittajilla on valmiita talomalleja, jotka saa tilattua valmiina pakettina kun taas kivitalopuolella palkataan yleensä arkkitehti piirtämään talo. Monilla kivitalotoimittajilla on kyllä omat mallistonsa, mutta heillä ei ole talon "sisällä" piirtäjiä, joten piirustusten tekoa varten palkataan oma suunnittelija. Talomallit toimivat siis kivitalopuolella enemmänkin ideapohjina.

Puutaloista suurin osa tehdään nykyään ns. talopaketteina. Talomallistoista löytyy paljon erilaisia ja erityyppisille tonteille suunniteltuja ratkaisuja. Talomallit ovat yleensä hyvin suunniteltuja ja mietittyjä kokonaisuuksia. Talotoimittajat tekevät malleihin myös muutoksia asiakkaan toiveiden mukaan. Toimittajasta on kiinni kuinka isoja muutoksia on mahdollista tehdä, että se vielä pystytään toteuttamaan heidän tuotannollaan. Jos joku malli tuntuu itselle sopivalta pienillä viilauksilla niin silloin arkkitehdin palkkaaminen voi olla turhaa. Toimittajat kyllä tarjoavat isompienkin muutosten suunnittelun "kaupan päälle" jolloin saadaan helposti vaikutelma, että arkkitehdin suunnittelun saa ilmaiseksi. Tässä on kuitenkin muutamia huomionarvoisia seikkoja. Suunnittelua ei todellisuudessa saa ilmaiseksi vaan se on sisällytetty paketin hintaan. Esimerkiksi niissä tapauksissa kun tilaajan oma suunnittelija on piirtänyt lupakuvat, paketin hinnasta on hyvitetty suunnittelun osuus. Yksi ongelmakohta on se, että talotehtaan piirtäjät eivät koskaan käy tontilla tutustumassa siihen, jolloin suunnittelussa ei huomioida juuri kyseisen tontin ominaisuuksia mikä on mielestäni tärkeä osa suunnittelun kannalta. Toinen ongelma liittyy talotoimittajien käyttämien suunnittelijoiden ammattitaitoon. Talotoimittajien piirtäjät ovat hyvin harvoin arkkitehtejä tai rakennusarkkitehtejä vaan koulutus on monesti jotain muuta. Rakennuslupavaiheessa kun talotehtaan pitää nimetä kohteen arkkitehtisuunnittelija, useissa tapauksissa piirustuksiin laittaa nimensä joku muu kuin se henkilö, joka piirustukset on tehnyt. Näin yksinkertaisesti siitä syystä, että talon piirtäneen henkilön pätevyys ei riitä määräysten mukaisesti kohteen arkkitehtisuunnittelijaksi. Lisäksi toimintatapa talotehtaan piirtäjän kanssa on hyvin erilainen kuin erillisen suunnittelijan kanssa. Itse palkatun arkkitehdin kanssa asiakkaan toiveet käydään läpi ja arkkitehti piirtää niiden pohjalta ehdotuksen. Talotoimittajan piirtäjä taas piirtää asiakkaan toiveet puhtaaksi eli käytännössä suunnittelijana toimiikin osittain rakennuttaja itse. Piirtäjä ei useinkaan ota kantaa tai ei ole pätevä arvioimaan, tuleeko asiakkaan toiveista järkevä kokonaisuus. Poikkeuksiakin toki löytyy, jotkut talotoimittajat satsaavat suunnittelun laatuun enemmän ja suunnittelijat ovat oikeasti päteviä. Ongelmana vaan on se, että asiakkaalla ei yleensä ole tietoa juuri oman talon suunnittelijan pätevyydestä kuin vasta rakennuslupaa jätettäessä ellei asiaa tule selvittäneeksi ajoissa.
Pääsuunnittelijan roolissa vastaani tulee valitettavan usein huonosti suunniteltuja talomalleista muokattuja kohteita ja räikeimmissä tapauksissa talotoimittajan suunnittelijoista ei löydy yhtäkään pätevää suunnittelijaa rakennuslupaa varten vaan arkkitehtisuunnittelijaksi on jouduttu nimeämään esimerkiksi pääsuunnittelija, joka ei siis ole ollut ollenkaan mukana talon suunnittelussa. Pääsuunnittelija voi toki nostaa esiin suunnitelmien mahdolliset heikkoudet, mutta pääsuunnittelijan rooliin ei kuulu suunnitella taloa uudestaan. Itse kerron aina pääsuunnittelijana oman mielipiteeni suunnitelmista, koska mielestäni huonosti suunniteltuja taloja ei pidä rakentaa. Talon rakentaminen on suuri rahallinen satsaus ja huonosti suunniteltuun taloon sitä ei kannata tehdä.

Talopakettikohteessa arkkitehtia voi halutessaan käyttää myös vain tonttiluonnosten tekemiseen ja arvioimaan eri talomallien sopivuutta tontille. Monesti rakennusten ja toimintojen sijoitukselle tontille on useita vaihtoehtoja ja arkkitehti voi piirtää erilaisia versioita, joista on sitten helppo valita eniten miellyttävä ratkaisu.

Mikäli tontti on haasteellinen tai talomalleista ei yksinkertaisesti löydy pienillä viilauksilla sopivaa ratkaisua, mielestäni talopakettiakin käytettäessä ainoa oikea vaihtoehto on palkata erikseen arkkitehti. Omilla luonnospiirustuksilla voi sitten kilpailuttaa eri talotoimittajat. Tällaisessa tapauksessa arkkitehti piirtää yleensä ainoastaan luonnospiirustukset ja talotehtaan piirtäjät jatkavat sitten siitä eteenpäin. Arkkitehdin tekemät luonnokset maksavat n.2000-3000€ joten aika pienellä satsauksella saa juuri omiin tarpeisiin kunnolla suunnitellun kokonaisuuden ja suunnittelijankin pääsee valitsemaan itse. Tällaisella toimintatavalla saa myös rahallista etua kilpailutusvaiheessa kun samoilla piirustuksilla voidaan kilpailuttaa useampia toimittajia ja tarjoukset saadaan samalle viivalle ja talotoimittajien tarjoukset kilpailemaan toisiaan vastaan. Tällainen toimintapa sopii myös hankkeisiin, joissa ei luonnosvaiheessa vielä tiedetä tehdäänkö talo puusta vai harkosta. Monesti päätös on sidoksissa rakennuskustannuksiin ja omilla luonnospiirustuksilla on helppo kilpailuttaa molempien toimittajia.
 
Puutalo voidaan toteuttaa myös pitkästä tavarasta paikan päällä tehtynä. Nykyään näitä vaan näkee harmillisen vähän. Paikan päällä tehdyissä puutaloissa pystytään toteuttamaan yksilöllisempiä ratkaisuja sekä suurten linjojen että yksityiskohtien osalta. Nämä kohteet vaativat aina arkkitehdin palkkaamisen ja arkkitehti tekee luonnospiirustusten lisäksi rakennuslupa- ja työpiirustukset.

Kivitalopuolella yleinen käytäntö on palkata arkkitehti tekemään yksilölliset suunnitelmat. Arkkitehdin voi etsiä itse esimerkiksi kyselemällä jo rakentaneilta suosituksia, katselemalla netistä eri toimistojen sivustoja tai talotoimittajilta voi pyytää sopivien arkkitehtien kontakteja. Kivitalotoimittajien yhteistyökumppanien verkostoista löytyy kokeneita ja kyseisen rakennusmateriaalin hyvin tuntevia suunnittelijoita.
Arkkitehdin kanssa kannattaa aina tavata henkilökohtaisesti ennen valintaa, jolloin pystyy arvioimaan löytyykö yhteinen sävel suunnittelijan kanssa. Kannattaa myös perehtyä arkkitehdin aiemmin suunnittelemiin kohteisiin nähdäkseen onko tyyli omaa makua miellyttävä. Talot toki suunnitellaan aina tapauskohtaisesti ja asiakkaan toiveiden mukaan, mutta kyllä arkkitehdin kädenjälki niissä aina jollain tavalla näkyy.

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti